INVERSIONS I OPERACIONS

“Tot el que té un valor

pot tenir un preu"

Jacinto Benavente

Tota inversió o operació, per a que es produeixi, ha de generar valor per a tothom que hi participa.

Qui compra ha d'estar convençut que el preu que paga és inferior al valor del que està comprant. I qui ven ha de saber que el preu que rep és superior al valor del que està venent.

Com és possible? Perquè el valor, a diferència de l'energia, es crea i es destrueix.

Si la operació crea valor, doncs, és possible. I el preu és el mecanisme que permet repartir el valor creat entre les parts.

Valor i preu.png

Així doncs el valor de la inversió o operació és la clau. El valor actual i el valor potencial considerant millores, sinergies i riscos.

A Betterways Consulting us podem ajudar a estimar el valor de la vostra empresa, inversió o operació. A estimar i a convèncer, tant a vosaltres mateixos com a tercers.

Fem valoracions i due dilligences molt convincents.

Però alerta: una bona valoració és la clau de l'èxit del procés que comporta tota inversió i operació, però no ho és tot. Hem vist fracassar operacions que tenien sentit per un procés mal portat.

I és que no són processos homogenis ni senzills. Al contrari, tenen dinàmiques pròpies, ritmes diversos i camins ignots, sovint canviants durant el propi procés.

A Betterways Consulting ho sabem i intentem posar-hi una mica de mètode, estructurant-los en cinc fases i quatre fites:

Processos d'inversions o operacions 

Procés M&A.png